Framework voor Business – Nonprofit partnerships

In onze almaar complexere (jaja, cheesy, maar oh, zo waar…) wereld kan een organisatie niet meer alleen functioneren. We hebben elkaar meer dan ooit nodig. Nonprofits moeten (en gaan massaal) op zoek naar nieuwe verdienmodellen en een andere manier om overheden en het bedrijfsleden aan zich te blijven binden. Hoe kan ik hetzelfde, of nog meer impact genereren door anders en beter samen te werken en uit mijn comfort zone te stappen?

Tegelijkertijd is door onder anderen de opkomst van het “purpose-denken” én de geleidelijke generatiewissel aan de top van het Bedrijfsleven (echt, de millenials komen eraan, pas op!) ook daar een grote verandering gaande: het is niet meer finance only. Maar finance first, en vlak daarna komt impact.

Ze kruipen naar elkaar toe. Maar er zijn veel draken, beren, doornenstruiken, hoge muren en andere gevaren op de weg: communicatie en onderling begrip is ingewikkeld: in verschillende sectoren spreken we een andere taal.  En komt de mindset van de partners wel overeen? Is het wel echt een partnership, of is de balans in macht en invloed niet goed? Is er wel een strategische ‘fit’ en naar wat voor waarde creatie streven we eigenlijk samen?

Dat zijn al enkele complexe vraagstukken. Maar er zijn er nog veel meer. Partnerships zijn er namelijk in vele vormen: van een simpele informele samenwerking tot ingewikkelde constructies voor gedeeld eigenaarschap.

“80% van alle partnerships heeft niet het vooraf beoogde resultaat. De belangrijkste oorzaken lijken vaak heel eenvoudig op te lossen, maar blijken in de praktijk echt zeer complex.”

Partnerships binnen je eigen sector zijn makkelijker te vormen en uit te voeren dan cross sectorale partnerships. Wij geloven er in dat juist déze partnerships een steeds grotere rol gaan spelen. Business en Nonprofits hebben elkaar meer dan ooit nodig om de uitdagingen van deze tijd aan te gaan. Het is daarbij goed om te weten dat 80% van alle partnerships niet het gewenste resultaat behalen.

Daarom hebben wij het Kiss The Princess Partnership Framework ontwikkeld. Dit framework geeft structuur aan het proces voor cross sectorale samenwerking en (onder anderen) het ontwerpen van de juiste partnerships.

Binnenkort op deze plek meer over ons framework. Kan je niet wachten? Bel/mail/app, dan praten we je alvast bij.