Holland op zijn mooist
Het kunstmuseum (toen nog gemeentemuseum) heeft van april tot en met september 2015 de tentoonstelling ‘Holland op z’n Mooist’ geprogrammeerd. De tentoonstelling laat het Nederland van eind 19e eeuw zien door de ogen van de schilders van de Haagse School. Het idee is om behalve in het museum, juist ook buiten, in het gebied wat de Haagse School schilderde, een interessante buitenprogrammering te realiseren. De opdracht: ontwerp de grove lijnen van een concept waarbij enerzijds de tentoonstelling onder de aandacht wordt gebracht bij het brede publiek, anderzijds de urgentie van behoud en beheer van natuur wordt onderstreept. Meer weten? matthijs@kisstheprincess.nl