Humanity House 2.0 Den Haag 

Den Haag is de internationale stad van vrede en recht. Hier staat het Vredespaleis, zetelen onder andere het ICC, ICJ en het Joegoslavië Tribunaal. Maar nergens is er een plek voor het grote publiek waar je kan ervaren hoe en waarom er juist in Den Haag zo wordt gebouwd aan een betere wereld. Matthijs heeft in 2013 bij het Humanity House in samenwerking met directeur Lisette Mattaar het concept Humanity House 2.0 ontwikkeld. Het Humanity House 2.0 is het plan om een iconische publieksplek voor vrede, recht en menselijkheid te realiseren. Ambitie is dat deze plek jaarlijks tussen de 200,000 - 250,000 bezoekers zal trekken.