Op de Hoogte in Den Haag

Bij mijn eerste werkgever, Science Alliance realiseerde Matthijs het langlopende programma rondom studie en beroepskeuzevoorlichtings 'Op de Hoogte in Den Haag'. Op de bovenste verdieping van het ministerie van OCW, werden praktijk en theorie met elkaar verbonden op een leuke manier. Bij dit project waren diverse bedrijven, universiteiten en de Provincie Zuid Holland en gemeente Den Haag betrokken.